Regiosymposium Ketenzorg dementie

Geplaatst op 27/02/2018

 

Het regiosymposium over ketenzorg dementie op 8 februari is heel goed bezocht, ongeveer 150 deelnemers. Belangrijke thema’s voor de regio zijn met presentaties, voorbeelden en filmfragmenten ingebracht. Het nieuwe digitale zorgprogramma is getoond, een uitdaging is dit verder te vullen en uit te werken.

                               
Hard gewerkt
In vier workshops is gediscussieerd over en gewerkt aan relevante ontwikkelingen in de ketenzorg. Het enthousiasme om met nieuwe ideeën en ontwikkelingen aan de slag te gaan, was groot. De workshops hebben vele nieuwe ideeën opgeleverd en duidelijk gemaakt dat de deelnemers verbinden en samenwerking belangrijk vinden.

Stof tot nadenken
Adelheid Roosen heeft ons stof tot nadenken gegeven. We zijn nog te veel geneigd te veel te denken in termen van zorg en ondersteuning, luisteren en meebewegen zijn belangrijk. Werkelijk begrip krijgen voor de mens met dementie. Jonge mensen met dementie vragen een andere benadering, in onze regio is nog niet voldoende aandacht voor deze groep. Uitgaan van mogelijkheden en niet focussen op ziekte en wat niet meer kan, dat kwam goed naar voren in de presentatie en de film. Dementie en Nu is een cursus voor mantelzorgers bij dementie, deelnemers aan de cursus geven aan deze zeer waardevol te vinden. Dementie en Nu is voor de regio beschikbaar.

Vervolg

De resultaten van deze middag worden verwerkt in een meerjarenbeleidsplan, we informeren u over de voortgang in de nieuwsbrief en op de website van Drechtzorg. Tegelijkertijd gaat de werkgroep ketenzorg dementie aan de slag met verdere ontwikkeling van de zorg en ondersteuning van jonge mensen met dementie, van de dementievriendelijke gemeente en van de mantelzorgondersteuning.
Klik
hier voor het Zorgprogramma. Let op: het is slechts een allereerste opzet die de komende tijd nog gevuld wordt.

Annemarie Zunderdorp
Programmamanager Extramuraal